Het bestuur van de Vrienden Nationaal Militair Museum bestaat uit de volgende bestuursleden:

Voorzitter F. Groen
Vice-voorzitter Th. Ent
Secretaris Mw.drs. J. A. van Vels-van Dongen
Penningmeester Drs. E.J. Remkes
Lid Drs. W.F. Visée
Lid Drs. S.P.M. Willems
Lid E.P. Vonk

De bestuursleden zijn vrijwilliger en ontvangen hiervoor geen beloning.

Jaarverslag SVNMM 2015

Jaarrekening SVNMM 2016

Jaarverlsag SVNMM 2016

Deel deze pagina