Lees voor

Op dinsdag 4 november werd bij notaris Wagener te Gouda de nieuwe Stichting Vrienden Nationaal Militair Museum (SVNMM) formeel opgericht. Voorzitter cdre bd Freek Groen en vice voorzitter bgen der Fuseliers bd Guus van Leeuwe tekenden de stukken die dat bekrachtigden.

Notaris Wagener licht de oprichtingsakte toe: vlnr verder kol Klu bd Bert Remkes (penningm), bgen Fus bd Guus van Leeuwe (vice vz), cdre bd Freek Groen (vz) en kandidaat notaris Carine Wagener.

Na het samengaan van Legermuseum en Militaire Luchtvaart Museum in het Nationaal Militair Museum lag het voor de hand dat het nieuwe museum ook één nieuwe vriendenstichting zou krijgen. De verscheidenheid van de relatie van beide stichtingen tot de voormalige musea en het tijdrovende wordingsproces van het NMM waardoor lang onduidelijkheid heerste, leidde aanvankelijk tot soms intensieve discussies. De gesprekken hebben inmiddels tot overeenstemming bereikt, hetgeen in de ondertekening van de statuten tot uitdrukking werd gebracht. Bedoeling is dat de vrienden van de oude stichtingen overgaan naar de nieuwe vriendenstichting, die daarmee zo’n 1600 donateurs gaat tellen.

De doelstelling van de SVNMM, hoe kan het ook anders, is in feite dezelfde als van beide voormalige stichtingen: het ondersteunen van het NMM bij het verwerven en in stand houden van collectiestukken, in het bijzonder ven leger en militaire luchtvaart.

vz Freek Groen tekent de akte

Deel deze pagina