Lees voor

Na 9 jaar is de reorganisatie van de Defensiemusea afgerond. Vrijdag 30 oktober werden op het ministerie van Defensie in Den Haag de documenten ondertekend waarmee de herinrichting van het Museaal Bestel Defensie ook in juridische zin tot een afronding is gekomen.

De ondertekening bezegelde het definitieve einde van het Legermuseum, dat in 1913 werd opgericht, en van het Militaire Luchtvaart Museum dat in 1968 ontstond. De collecties van beide musea zijn tegenwoordig ondergebracht in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg, dat op 11 december door Zijne Majesteit de Koning werd geopend. 

Koninklijke Stichting Defensiemusea
Het Nationaal Militair Museum in Soesterberg, het Marinemuseum in Den Helder, het Mariniersmuseum in Rotterdam en het Museum der Koninklijke Marechaussee in Buren vormen tezamen de Koninklijke Stichting Defensiemusea (KSD). De vier musea beheren de collecties die de Staat aan de Stichting in beheer heeft gegeven. 

Deel deze pagina