Lees voor

Op zaterdag 19 november organiseert de Nederlandse afdeling van de Stichting International Military Music Society (IMMS) een themadag in het NMM met als onderwerp “De Nederlandse Cavalerie: Muzikale Tradities, tanks en toekomst”. Bent u geïnteresseerd? Lees hieronder hoe u hierbij aanwezig kunt zijn.

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:

 • v.a. 09.30 uur: Aankomst deelnemers en afhalen badges bij de IMMS desk
  • Ontvangst met koffie en cake.
 • 10.00 uur: Officiële opening van de themadag door Mr. G.J. de Graaf, voormalig lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en lid van het Comité van Aanbeveling van IMMS Nederland.
 • 10.10 uur: “De geschiedenis van de Nederlandse Cavalerie vòòr 1940”
  • Spreker wordt nog bekend gemaakt.  
 • 10.45 uur: Koffiepauze.
 • 11.30 uur: “Cavaleriemuziek”
  • Presentatie door Jhr. Mr. George Reuchlin in samenwerking met de Fanfare ‘Bereden Wapens’ o.l.v. Ritmeester Harold Lenssen.
 • 12.00 uur: Concert met als thema “Cavaleriemuziek” door de Fanfare ‘Bereden Wapens’. 
 • 12.30uur: Lunchpauze.
  • Tijdens deze lunchpauze bestaat de mogelijkheid tot aanschaf van het nieuwe boek “Muziek te Paard” door Jhr. Mr. George Reuchlin. Speciaal voor deelnemers aan de themadag is de prijs van het boek € 39,50 in plaats van de normale prijs van € 49,50. De auteur is graag bereid het boek voor de kopers te signeren.
 • 13.45 uur: “De ontwikkeling van de Nederlandse Cavalerie na 1945 en een toekomstvisie”
  • Presentatie door generaal-majoor b.d. Jhr. Harm de Jonge, voorzitter van de Vereniging Officieren Cavalerie.
 • 14.15 uur: Een op het thema gerichte Rondleiding in het Museum met toelichting.
 • 15.00 uur: Afsluitend Concert door de Fanfare ‘Bereden Wapens’ in de “Dogfight”.
 • 15.45 uur: Afsluiting van het Symposium – Dagvoorzitter Geert Bergsma.
 • Napraten onder het genot van een drankje (voor eigen rekening).
 • ± 16.30 uur:    Einde programma. 

Deze themadag wordt georganiseerd in samenwerking met het Nationaal Militair Museum, de Vereniging Officieren Cavalerie en de Vereniging “Mars et Historia”.

 

Toelichting op het programma
De kosten voor deelname aan deze dag bedragen  € 29,50  per persoon. Hierin zijn begrepen de toegang tot het Museum (ook voor houders van de Museumjaarkaart), koffie en cake bij aankomst, koffie en thee tijdens de pauze, alsmede de uitgebreide warme/koude lunch.

 

Aanmelding
Voor deelname aan deze bijzondere Themadag kunt u zich als volgt aanmelden:

 1. door het totaal verschuldigde bedrag over te maken op bankrekeningNL45INGB0001474968  ten name van Stichting International Military Music Society te Olst.
 2. bij uw betaling s.v.p. vermelden “Themadag 19/11” + de namen van de door u aangemelde deelnemers.
 3. uw betaling moet uiterlijk 9 november a.s. in het bezit zijn van onze penningmeester.

Bij aankomst wordt u verzocht zich te melden bij de IMMS desk, waar u een deelnemersbadge krijgt uitgereikt.   

Deel deze pagina