Lees voor

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer:
0085.41.760

Correspondentie adres:    
Stichting Vrienden Nationaal Militair Museum
Verlengde Paltzerweg 1, 3768 MX, Soest     

E-mailadres: email@vriendennmm.nl

Doelstelling

Steun te verlenen aan het Legermuseum en haar rechtsopvolger en de kennis van en over het museum te bevorderen.

Beleidsplan

  1. De door middel van donaties en schenkingen verkregen fondsen op jaarlijkse basis bij te dragen aan het verwerven van voorwerpen voor de collectie van het Legermuseum, alsmede de restauratie van reeds in het bezit van het museum zijnde voorwerpen. Zo wordt ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van het Legermuseum in 2013 gestreefd naar de verwerving van een zeldzame Franse dragonderhelm (van ca 1806) en een Fordson artillerietrekker, alsmede de restauratie van het schilderij “Andernach” van Pieter Snayers. Het geheel voor de geschatte somma van ca € 40.000,-.
  2. In het kader van de integratie van het Legermuseum en het Militair Luchtvaart Museum het tot stand brengen van een intensieve samenwerking met het bestuur van de Vrienden van dat Luchtvaartmuseum leidend naar een gemeenschappelijke stichting Vrienden van het in 2014 te openen Nationaal Militair Museum te Soesterberg.

Beloningsbeleid

Niet van toepassing; er vindt geen betaling op dat gebied plaats.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden en kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 

Deel deze pagina